Simphonie

PROJECTE EDUCATIU 

“UN MAR D’EMOCIONS”

Aquest és el títol que rep el nou projecte de Simphonie, un projecte per treballar la intel·ligència emocional a través dels contes i imatges. 

Aquest projecte, és un eix transversal, dintre de les diverses programacions que oferim i les seves metodologies, és un complement directe envers les intel·ligències múltiples que desenvolupem al llarg del dia i que formen part del nucli, de totes les nostres programacions. 

Al llarg de la setmana, introduirem els diferents elements que la composen, com ara:

Els contes: 

-“Monstruo triste, monstruo feliz” 
-“El monstre dels colors” 
-Te quiero casi siempre 
-El peix irisat

*S’explicaran una vegada a la setmana alternant els contes bimensualment, en progressió d’edat es treballaran també a l’aula.

La decoració de tota l’escola així com el tema escollit per carnestoltes i el festival estan relacionats, podem veure els colors dels peixos expressant  un estat d’ànim i relacionats amb un sentiment, observem:

-Els peixos tristos:   color blau 
-Els peixos enfadats:  color vermell 
-Els peixos contents:   color groc 
-Els peixos divertits:    color lila 
-Els peixos afectuosos:  color rosa 
-Els peixos espantats:  color verd 
-Els peixos preocupats:  color taronja

L'objectiu que ens proposem des de Simphonie és posar paraules als sentiments, uns sentiments que de vegades es camuflen darrere de plors, tristeses, apaties o comportaments inadequats, tant dels infants com dels adults. 

A través de la parla, la mímica i el suport amb imatges busquem endinsar a l'infant en un món màgic a on l'expressió sigui i s'esdevingui de manera natural.A l'escola infantil Simphonie s'imparteixen tres nivells educatius:
 • P0, infants de 0 a 1 any (nascuts de gener a desembre)
 • P1, infants de 1 a 2 anys (nascuts de gener a desembre)
 • P2, infants de 2 a 3 anys (nascuts de gener a desembre)

Totes les aules estan adaptades a l'edat del grup d'alumnes que l'integren, tenint en compte les seves necessitats bàsiques, la seva alçada i la seva capacitat de moviment. I compleixen els requisits mínims establerts al Decret 1004/1991 i al Decret 282/2006.

La construcció dels aprenantatges es fan entorn a les tres àrees de desenvolupament de l'infant:
 1. Àrea de descoberta d'un mateix i autonomia personal
 2. Àrea de descoberta de l'entorn
 3. Àrea de comunicació, llenguatge i representació 
La proposta que presentem té un sòlid projecte educatiu que fomenta el desenvolupament personal de l'infant, utilitzant des de les metodologies més innovadores en làmbit de l'educació infantil de 0 a 3 anys, conjuntament amb les metodologies tradicionals proposades pels grans pedagogs del nostre temps:
 • Teoria de les Inteligències Múltiples de Howard Gardner sobre el desenvolupament de vuit intel·ligències en cada infant.
 • Mètode Maria Montessori d'aprenentatge mitjançant el joc manipulatiu.
 • Mètode Decroly d'aprenantatge a través de centres d'interès i de les relacions socio-afectives en grup.
 • Metodologia de Loris Malaguzzi (Reggio Emilia) per les activitats plàstiques i projectes relacionats amb la natura.
 • Programes d'estimulació primerenca basats en les metodologies creades per Susan Ludington.
 • Teories de desenvolupament de la intel·ligència emocional, de Daniel Goleman sobre la capacitat de reconèixer sentiments propis i aliens, i l'habilitat per gestionar-los.
EL CONJUNT D'ACTIVITATS PROGRAMADES TENEN COM OBJECTIU PRINCIPAL L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU DELS INFANTS I EL DESENVOLUPAMENT GLOBAL DE L'INFANT EN CADA NIVELL, TENINT EN COMPTE LA DIVERSITAT I LA MADURACIÓ INDIVIDUAL PRÒPIA DE CADA INFANT

La metodologia principal de l'escola està basada en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. Des de l'escola volem aconseguir que cada infant es desenvolupi per igual en les vuit intel·ligències, adquirint habilitats en totes elles:
 • La inteligència musical és la capacitat d'expressar-se mitjançant formes musicals. Es reconeix perquè a l'infant li agrada cantar, ballar, escoltar música, tocar instruments i aprèn millor el ritme i la melodia.
 • La intel·ligència lògico-matemàtica és la capacitat d'utilitzar números de manera efectiva i de raonar correctament, utilitzant un pensament lògic. Es reconeix perquè a l'infant li agrada resoldre problemes, treballar amb números o experimentar i aprèn millor classificant o relacionant.
 • La intel·ligència espacial és la capacitat de formar un model mental del món en tres dimensions. Es reconeix perquè a l'infant li agrada dibuixar, crear o construir i aprèn millor treballant amb colors o visualitzant.
 • La intel·ligència lingüística és la capacitat d'utilitzar les paraules de manera efectiva al parlar. Es reconeix perquè a l'infant li agrada mirar contes, explicar com ha anat el dia, què ha fet i aprèn millor escoltant o expressant la seva opinió.
 • La intel·ligència naturalista és la capacitat d'observar, seleccionar i ordenar de forma pràctica en el coneixement del medi. Es reconeix perquè a l'infant li agrada participar en la natura i aprèn millor explorant els animals, les plantes...
 • La intel·ligència corporal és la capacitat d'utilitzar el propi cos per realitzar activitats o resoldre problemes. Es reconeix perquè a l'infant li agrada moure's, tocar o el llenguatge corporal i aprèn millor processant informació a través de sensacions corporals.
 • La intel·ligència interpersonal forma part de la intel·ligència emocional i és la capacitat d'entendre altres persones i treballar amb elles. Es reconeix perquè a l'infant li agrada parlar amb la gent o tenir amics i aprèn millor compartint, comparant o relacionant-se.
 • La inteligència intrapersonal forma part de la intel·ligència emocional i és la capacitat de conèixer els propis sentiments i emocions i posar-ne nom. Es reconeix perquè a l'infant li agrada treballar sol o reflexionar i aprèn millor treballant al seu ritme.


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La proximitat de les escoles als centres de treball permeten la participació dels pares en la tasca educativa dels seus fills.

En les nostres escoles la relació amb les famílies és un eix fonamental del projecte educatiu. Les educadores afavoreixen un clima de confiança i comunicació amb els pares i mares.

Durant el desenvolupament del curs es poden realitzar espais familiar o escoles de pares. Els espais familiars es realitzen amb l'ajuda de la familia, és a dir, són activitats en les que participen els infants junt amb els pares i es fan diferents activitats plàstiques. Les escoles de pares estan destinades a fer totes aquelles xerrades que preocupen als pares, com per exemple tots els dubtes que es tinguin (treure el xumet, el bolquer, l'arribada d'un germanet...)


ATENCIÓ A L'INFANT

Les educadores són especialistes en educació infantil i ofereixen una atenció personalitzada, aconseguint que els infants es sentin còmodes i ben atesos en tot moment. El seu tracte continu de tendresa amb els alumnes els proporciona un clima de tranquil·litat i confiança, facilitant la motivació positiva per un bon aprenentatge.

Cada aula té assignada una educadora que és la responsable de l'aula i tutora, així com també personal de reforç, si es necessita.

La tutora és la persona encarregada de parlar amb els pares i de portar el control diari de l'evolució de cada alumne.ENSENYAMENT TRILINGÜE

Les escoles d'educació infantil Simphonie ofereixen un programa trilingüe que combina el català i el castellà com a llengües vehiculars del centre amb l'anglès.

Una professora nativa ensenya anglès als nens a travès dels jocs, cançons, representacions i programes interactius infantils.AVALUACIÓ

L'avaluació del procés d'aprenentatge té tres fases:
 • Conèixer l'estat inicial dels nens.
 • Analitzar el procés d'aprenentatge.
 • Veure els coneixements assolits.
Al final de cada trimestre es lliurarà un informe amb tots els ítems.

Al llarg del trimestre es realitzaran fotos de les diferents activitats, les quals es lliuraran al final de cada trimestre. Amb aquesta mesura es pretén canviar el sentit dirigit per donar més amplitud i manipulació lliure als nens. També hi haurà una reducció de paper massiu i individual per tal d'aconseguir una millor cohesió de grup (els murals experimentals es penjaran fora de l'aula).ACTIVITAT DE PISCINA

L'escola ofereix com complement de les activitats de desenvolupament de la psicomotricitat l'activitat d'anar a la piscina a tots els alumnes de 22 mesos en endavant. Tots aquells que tinguin l'autonomia suficient per caminar, fer una fila, carregar una petita motxil·la i pujar i baixar escales.

Aquesta activitat es realitza a la piscina del Club Natació Barcelona, situada en el Passeig Joan de Borbó nº93.

L'activitat es portarà a terme tots els dimarts. Des de l'escola sortim amb autocar aproximadament a les 9 del matí i l'activitat dura 45 minuts, comença a les 10 hores i es torna a l'escola a les 12 hores, per dinar.

Des de l'escola creiem que és molt important donar a conèixer des de ben petits les possibilitats que es poden tenir en el medi aquàtic per després als 3 anys fer la iniciació a la natació.  AGENDA 21

L'Agenda 21 és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona per assolir un model de desenvolupament sostenible. L'escola ja fa 7 anys que participa i gràcies a l'Agenda 21 hem posat en marxa un petit jardí i un hort al pati de l'escola, el reciclatge total de tots els residus, idees per la reutilització de material de rebuig...i en general un suport a la tasca educativa en el camp de la sostenibilitat. 

L'ESCOLA INFANTIL SIMPHONIE ESTÀ AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A IMPARTIR EL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL AMB EL CODI DE CENTRE:
 • Simphonie Mercabarna: 08063102
 • Simphonie  ZAL: 08063114Comentarios

Entradas populares de este blog

Bon Nadal!!